V prípadoch predĺženej záruky na výrobok sú dané každým výrobcom iné podmienky potrebné na jej uplatnenie. Spomínané podmienky pre každého výrobcu uvádzame nižšie:


Výrobca AL-KO

U kosačiek a traktorov je k získaniu 6ti alebo 7mi ročnej predĺženej záruky nutná každoročná servisná prehliadka v autorizovanom servise v období október až február. Prehliadka je na náklady užívateľa. O prehliadke bude vykonaný zápis do záručného listu.

Výrobca Scheppach

Pri výrobkoch Scheppach je možné získať 4-ročnú predĺženú záruku a to uskutočnením servisné prehliadky výrobku v autorizovanom servise na konci štandardnej 2 ročnej záruky. Prehliadka  je na náklady užívateľa. O prehliadke bude vykonaný zápis do záručného listu.

Výrobca Weibang

U kosačiek je na získanie 4-ročnej predĺženej záruky nutná každoročná servisná prehliadka v autorizovanom servise v období október až február. Prehliadka je na náklady užívateľa. O prehliadke bude vykonaný zápis do záručného listu.

Výrobca Vega

U kosačiek a krovinorezov ich na získanie 3 ročnej predĺženej záruky nutná každoročná servisná prehliadka v autorizovanom servise v období október až február. Prehliadka je na náklady užívateľa. O prehliadke bude vykonaný zápis do záručného listu.